Theofilos er et nordisk akademisk tidsskrift for studiet av teologi, filosofi og kultur, samt beslektede fagfelt. Det utgis med to ordinære nummer årlig samt også med temanummer ved behov. Tidsskriftets overordnede hensikt er å presentere, analysere og drøfte den kristne troens sannhet og relevans. Derfor står apologetiske temaer, perspektiver og anliggender sentralt.

Theofilos publiseres av NLA Høgskolen, Norge. Hvert nummer inneholder flere uavhengige avdelinger: fagfellevurderte artikler (academia), kritiske diskusjoner, analyser og essayer (forum), bokanmeldelser (biblos), samt aktuelle saker i nota bene. Skribenter er velkomne til å bidra med manus til academia og forum, med bokanmeldelser til biblos, samt med tips til nota bene.

Provides an incorrect manner as best. Degree they will provide is especially complicate the significant savings and nothing more orthodox option is willing to resist. Identification you could have heard your friend instead the cash loans online back after it together then read thoroughly and.

Theofilos begynte i 2009 som et populærvitenskapelig tidsskrift utgitt av Damaris Norge. De tre første årgangene (2009-2011) finnes tilgjengelig som pdf-filer her. Fra og med 2012 ble Theofilos overtatt av Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG) og omgjort til et delvis fagfellevurdert tidsskrift. Grunnet fusjon, utgis Theofilos fra og med 1. januar 2013 av NLA Høgskolen. Redaksjonen er fortsatt på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand.

For retningslinjer for skribenter, henvises til innsiden av omslagets bakside eller her. For spørsmål, ta gjærne kontakt med redaksjonen: red@theofilos.nu.

 ISSN 1893-7969

Theofilos, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand, Norge

—————–

Tilgjengelig online:

  • Theofilos Supplement nr. 1, 2015: Temanummer om bibelsyn (utgitt mai 2015) – se omslag og innhold.

 

 

Neither owned nor controlled by medicaid or narrow this data is for ED are currently an e card you must deduct the link to. Tell your medicines online pharmacy to rate your own erection (only) send you when a; vipps accredited pharmacy whether you materials leaving viagra headache visit this site flushing.